Пресконференция на Международен младежки център - Перник

31-05-2022 11:30

На 30 май 2022 г. Община Перник, в качеството си на бенефициент по проект BGLD-2.001-0001 "Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа", проведе пресконференция с цел да запознае обществеността и заинтересованите страни със сформираният образователен екип на центъра. Беше представена и разработената идейната концепция на сградата, като присъстващите физически и тези онлайн, успяха интерактивно да разгледат детайлите на проекта, както отвън, така и отвътре.