Откриване на програмата за местно развитие и среща за създаване на партньорства

10-10-2018 15:19

Откриване на програмата и среща за създаване на партньорства

24 октомври 2018 г. - София

 

На 24 октомври 2018 г., в хотел РАМАДА София Сити Център (зала Опал), Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., организира среща между представители на общини/организации от страните-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и българските местни власти и организации, които имат интерес към изпълнението на съвместни проекти.

След официалната част, посветена на обявяване старта на програмата и представяне на условията за кандидатстване по нея, участниците ще имат възможност да обменят опит и идеи за съвместни проекти, а също и да потърсят партньори за тяхното реализиране. Обсъждането ще бъде насочено главно към двете теми, по които до края на годината предстои да бъдат обявени покани за набиране на проекти:

  1. Подкрепа на ранното детско образование и грижи
  2. Изграждане на младежки центрове 

 

Програмата на събитието виж ТУК