Обявяване на процедурата "Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания"

23-01-2020 14:31

Днес, 23.01.2020 г, Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“.

Основната цел на центъра ще бъде да предостави грижи за възстановяването на деца с онкохематологични заболявания и техните семейства, като осигури също разработването на съответната методология за интегрирани психологически и социални услуги, както и програмата за обучение на специалистите, които ще предоставят тези услуги.

Проектът ще се изпълнява от община Костинброд.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 625 822 евро.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 2 март 2020 г. до 18:00 часа.

Насоки за кандидатстване и съпътстващи документи:

1. Насоки за кандидатстване

2. Application guidelines

3. Документи за попълване на български език

4. Документи за попълване на английски език

5. Документи за информация

6. Документи за информация на английски език

 

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани също в ИСУН 2020 на следния адрес: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f97e1917-8716-4187-bcdf-e3d5de931f3c