Oткриващо събитие за представяне на проект BGLD-2.001-0001 "Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа"

30-06-2021 16:48

Община Перник проведе откриващо събитие за представяне на проект BGLD-2.001-0001 "Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа", на което екипът по проекта разясни основните дейности, заложени в него и работата на Младежкия център. 

Основната цел на проекта е да се предоставят ефективни дейности, насочени към социално включване и личностно развитие на младите хора в общината, със специален фокус върху уязвимите групи, разработване на качествени младежки дейности и политики на местно, национално и международно ниво, както и изграждане на подходяща инфраструктура. Основната мисия на центъра е да обслужва младежкия сектор и младите хора, да насърчава активното им участие във формулирането на образователни програми и политики на местно и национално ниво. Приоритет в изпълнението на проекта ще бъде да се предложат дейности, които отговарят на идентифицираните нужди на младите хора в град Перник и да осигурят тяхното активно участие в дейностите на центъра. Младежки център Перник ще предостави възможности за неформално образование в областите на демократичните ценности, човешките права, младежкото участие и ще осигури образователна подкрепа за младите хора в нужда. Центърът ще развива дейности в няколко основни области, включително дейности за социално включване и приобщаване, модули за обучение и образование, развивайки международни отношения с организации с подобна визия и мисия.

На събитието бяха представени и мерки по социално сближаване и обмяна на опит с Младежките центрове в България и страните донори.