Oткриващо събитие за представяне на проект BGLD-2.001-0001 "Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа"

30-06-2021 16:48

Община Перник проведе откриващо събитие за представяне на проект BGLD-2.001-0001 "Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа", на което екипа по проекта разясни основните дейности, заложени в него и работата на Младежкия център. На събитието бяха представени и мерки по социално сближаване и обмяна на опит с Младежките центрове в България и страните-донори.