Откриващо събитие по проект "Разработване и въвеждане на иновативна работна практика за развитие на бизнеса и заетостта"

26-05-2023 17:30

На 23 май 2023 г. се проведе откриващо събитие по проект BGLD-1.007-0065 "Разработване и въвеждане на иновативна работна практика за развитие на бизнеса и заетостта" с бенефициент "ВИЗИЯ 2017" ЕООД. Проектът е насочен към създаване на възможности за трудова реализация и повишаване квалификацията на безработни лица и/или лица от уязвими групи, чрез въвеждане на иновативни подходи за предоставяне на информация за работни места, за подобряване на организацията на работа и за придобиване на професионални знания, умения и компетентности. Специфичните цели да се въведе иновативен подход за предоставяне информация за работни места на безработни лица и/или лица от уязвими групи и включването им на пазара на труда, да се стимулира заетостта и подобри организацията на работата за подобряване конкурентоспособността на местния пазар, както и да се осигури повишаване квалификацията на идентифицираните безработни лица и/или уязвими групи, чрез провеждане на специализирано обучение. Общата стойност на проекта е 284 111 лв., като крайната дата на изпълнение на 30 април 2024 г.