Откриваща пресконференция по проект "Създаване на нови работни места в община Момчилград"

04-09-2023 14:04

На 21 август 2023 г. се проведе стартираща пресконференция, във връзка с изпълнение на проект "Създаване на нови работни места в община Момчилград". Основната цел на проекта е да създаде нови работни места в община Момчилград, с цел тестване и насърчаване на иновативни подходи за развитие на местната заетост, предоставяне на по-достъпна информация за свободни работни места и насърчаване на работодателите да приемат гъвкави работни практики, организиране на събития, които обединяват работодатели и търсещи работа и създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение. По проекта са създадени четири нова работни места. Предвидени са обучения на работодатели за въвеждане на гъвкави и иновативни подходи за наемане на служители, обучение за работодатели за нови подходи в управлението на бизнеса с цел подобряване на конкурентоспособността и устойчиво развитие, както и пилотно онлайн обучение за работодатели за основи на електронна търговия. Продължителността на проекта е до 30 април 2024 г.