Откриваща пресконференция по проект BGLD-1.007-0030 "Създаване на Музей на планината и хората, с изложение на местни традиционни занаяти"

07-07-2023 16:43

На 5 юли 2023 г., в Дома на изкуствата към Музеен комплекс - Банско се проведе откриваща пресконференция по проект BGLD-1.007-0030 "Създаване на Музей на планината и хората, с изложение на местни традиционни занаяти", с бенефициент община Банско и партньори Музеен комплекс гр. Банско и Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за родители и деца с интелектуални и физически затруднения избор. Събитието бе открито от г-н Иван Кадев, кмет на община Банско. Основната цел е създаване на работни места, интегриране на хора от уязвими групи, повишаване на конкурентоспособността на лицата на пазара на труда и представяне на Банско, като уникална симбиоза от природни и културно-исторически ресурси. Ще бъде създаден Музей на планината и хората, където посетителите ще могат да се докоснат до Пирин планина, чийто огромен макет ще се намира под стъклен под. Предвидени са интерактивни преживявания на посетителите – виртуална разходка, 2D и 3D технологии, мултимедийни прожекции, интерактивни елементи, звук и светлина. Ще има постоянно изложение, където посетителите ще се докоснат до съхранените местни занаяти. Ще се осигури възможност на местни дърводелски и други производители за връщане към традиционните занаяти, чиито предмети да се реализират на местния пазар. По проекта са вече назначени 5 служителя, като ще се предостави обучение на новоназначения персонал за придобиване на умения и знания за работа в специфичната културна среда, придобиване на знания и умения за комуникация на английски език, презентационни и комуникационни умения. Новоназначените лица ще бъдат наставлявани от двама ментори – професионални служители на музея. Крайният срок на проектното предложение е 30 април 2023 г.