Открит е първият в страната Контролно-комуникационен център „Домашни грижи"

08-03-2022 12:52

 

Днес официално бе открит първият в страната Контролно-комуникационен център (ККЦ) за предоставяне на услугите телеасистенция и телекеър на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания. Услугата се изпълнява по проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“ с изпълнител Българският червен кръст в партньорство с Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионални власти (KS). 

Осигуряването на социална подкрепа и качествени медицински грижи е от изключителна важност, както за обществото като цяло, така и за всеки отделен човек. За зрелостта на едно общество съдим по грижата, която то полага за възрастните хора. Общество, което не уважава, не се грижи и не зачита достойнството на възрастните хора - такова общество не заслужава бъдеще.

Kонтролно-комуникационият център е част от интелигентна система за независим живот, основана на използването на персонални електронни устройства от потребителите. Те дават възможност за дистанционно наблюдение на физиологични показатели в реално време и сигнализиране при риск за здравето и безопасността на лицето в дома му. Иновативните услуги телеасистенция и телекеър стартираха през месец януари 2022 г. на територията на областите Враца, Видин и Монтана. Поетапно се включват потребители, като общият им брой в рамките на проекта ще достигне до 500 души, част от които самотно живеещи в малки и отдалечени населени места. Наблюдението на активността и състоянието на потребителите се извършва денонощно, седем дни в седмицата от специално обучен екип, състоящ се от петима души с медицинско образование.

Пилотното въвеждане на тази услуга ще подобри достъпа на самотни хора със здравословни проблеми, както и на хора, живеещи в отдалечени и малки населени райони до професионални здравно-социални грижи.

Непосредствено след официалната церемония по откриването на ККЦ се проведе и кръгла маса на тема „Новите технологии в помощ на възрастните хора“. Представиха се новите социално-здравни услуги, които се предоставят на територията на общините Враца, Оряхово, Бяла Слатина, Криводол, Видин, Белоградчик и Монтана. По време на събитието бе споделен и опита на Норвегия в тази сфера.