Официално откриване на Комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст

27-02-2024 11:39

На 21 февруари се състоя тържествено откриване на Комплекс от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст по проект “Предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст в Община Стара Загора“, по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст“.

Целта на проекта е да се предостави подкрепа на 300 деца от 0 до 6 г. и техните семейства от уязвими групи, включително от ромски общности. Ограничаване предаването на бедността между поколенията чрез предоставяне здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система. Бюджетът на проекта е 976 070 лв. Изградени са три Центъра в селата Хан Аспарухово, Братя Кунчеви и Калояновец.

С водосвет за здраве започна официалното откриване в село Хан Аспарухово. Думи към присъстващите отправи ресорният зам.-кмет Надежда Чакърова.

"Голямата цел на тези проекти е децата да усещат грижата, подкрепата и спокойствието в тях, за да имат една полезна образователна среда“, подчерта Надежда Чакърова. Тя допълни, че в тези центрове ще има един съвсем нов подход на работа. „Освен на образованието, децата ще могат да разчитат на социални услуги, забавление, подкрепа от психолози, логопеди и специалисти, както и здравни и правни консултации към тях и семействата им. Целта е образованието да стане приоритет и децата да бъдат убедени, че то е прозорецът към бъдещето. Сигурна съм, че ще се използва с удоволствие по предназначение“, заяви Надежда Чакърова. 

Символично лентата бе прерязана от заместник-кметовете Надежда Чакърова и Павлина Делчева, председателя на Общински съвет Ивета Лазарова и управителя на Комплекса Росица Митева.