Обществено обсъждане на покана за подбор на проекти в подкрепа на ромското включване

18-11-2020 11:01

Във връзка с изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, предстои обявяването на покана за подбор на проекти “Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване”.

Поради големия публичен интерес към програмите и инициативите в тази сфера, Програмният оператор публикува за широко обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по предстоящата покана.

Екипът на Програмния оператор очаква вашите коментари и предложения относно приложения за обсъждане документ в срок до 18 декември 2020г., на адрес: m.valova@mon.bg

 

ДОКУМЕНТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ