Обществено обсъждане на основните положения на предстояща покана за подбор на проекти

24-08-2020 14:40

Във връзка с изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, предстои обявяването на покана за подбор на проекти “Подобряване на условията за възпитание и грижи за децата от 3 до 6 години.

Поради големия публичен интерес към програмите и инициативите в тази сфера, Програмният оператор публикува за широко обществено обсъждане основните положения на насоките за кандидатстване по предстоящата покана.

Коментари и предложения по приложените основни положения на насоките изпращайте на Мария Вълова, email: m.valova@mon.bg

ДОКУМЕНТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ