Обмяна на опит и добри практики между бенефициенти по процедура "Образование и грижи в ранна детска възраст"

11-10-2022 16:21

На 6 октомври 2022 г. се проведе първата от редицата планирани срещи между общините бенефициенти по процедура "Образование и грижи в ранна детска възраст" на територията на община Горна Оряховица. Общината бе първият домакин и организатор в новосъздадената мрежа за обмяна на опит и добри практики. Всички участници представиха своите проекти, свършеното до момента, какво предстои и трудностите, с които са се сблъскали в процеса на работа. В края на срещата всички участници определиха следващата такава да бъде на територията на община Козлодуй.