Нови 16 000 000 лева за изграждане на младежки центрове

20-10-2020 15:49

Общините Бургас, Габрово, Монтана и Перник получиха финансиране за изграждане на младежки центрове по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, изпълнявана от Министерството на образованието и науката с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

По този повод, на 20.10.2020 г., Министърът на образованието и науката - Красимир Вълчев и Ръководителят на Програмния оператор – Цветана Герджикова се срещнаха с представители на ръководствата на четирите общини, за да им предадат договорите за изпълнение на проектите.

От страна на ръководствата на общините на срещата присъстваха: Таня Христова – кмет на община Габрово, Йорданка Ананиева – заместник-кмет на община Бургас, Златко Живков – кмет на община Монтана и Тихомир Антонов – заместник-кмет на общината, Станислав Владимиров - кмет на община Перник и Стефан Кръстев – заместник-кмет на общината.

Министър Вълчев обяви старта на изпълнението на проектите и изрази увереност, че новите младежки центрове ще се превърнат не само в любимо място за младите хора, но и във важен фактор за местното развитие.

Ръководителят на Програмния оператор също пожела на екипите за изпълнение на проектите „да работят с младежки устрем“, за да станат притегателен център за младежите в региона и активни участници в дейността на Националната мрежа на младежките центрове, създадена от центровете в Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца.

Всяка от общините получава финансова помощ в размер на близо 4 000 000 лева, за да изгради на своята територия модерен младежки център по модел на Съвета на Европа. Средствата са насочени не само към изграждането на съвременна инфраструктура, но и към подкрепа на цялостната дейност на центъра, която включва разнообразни инициативи и дейности, свързани с потребностите и интересите на младите хора в общината:

  • образователни, културни и граждански инициативи (в това число: различни клубове по интереси и курсове за придобиване на нови знания и/или умения),
  • дейности за реинтеграция на отпадналите (и застрашените от отпадане) от образователната система,
  • дейности за стимулиране участието на семейството, местните власти и неправителствените организации в работата с младежта,
  • съвместни дейности и обмяна на опит с другите младежки центрове в страната,
  • дейности, свързани с обмен на добри практики с младежки центрове от страните-донори и от други европейски страни.

Всеки младежки център ще осигури активното участие в посочените дейности на поне 1000 младежи на възраст между 15 и 29 години, като 20% от тях са младежи от уязвими групи.