Нов договор за изпълнение на проект, финансиран по ФМ на ЕИП

20-06-2019 15:03

На 19.06.2019 г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ сключи договор за финансиране на проекта "Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права", който ще се изпълнява от Националния статистически институт (НСИ) в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA).

Общият бюджет на проекта е в размер на 994 708.10 евро (1 945 450.10 лв.) като средствата се осигуряват изцяло от програмата.