Международен младежки център в Стара Загора представи публичен отчет за дейността си

20-01-2021 16:17

На 20 януари 2021 г. се проведе публичен отчет за реализираните дейности и постигнатите индикатори на Международен младежки център Стара Загора, за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. Събитието се проведе  онлайн в платформата Google Meet .

През изминалата година Община Стара Загора спечели проект за разширяване дейността на Международния младежки център. Одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекта “Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!”, по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”,  финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г., е насочена към надграждане на дейността на центъра и разширяване на обхвата на ММЦ.