Консултативен съвет към Младежки център - Пловдив ще помага за реализиране на нови дейности

10-07-2020 17:19

Още със стартирането на проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, на информационна среща бяха поканени младежи от Пловдив и региона. На нея присъстваха 38 участници, които бяха запознати с планираните проектни дейности и възможностите да се включат в тях. Инициирана бе идеята за консултативен съвет, като неговите членове да представляват будното младежко общество с канализиране на цветните им иноваторски мисли и проекти. Целта за учредяването на Съвета бе овластяване на младите хора и активно участие в изграждането на младежки дейности и политики на местно и на национално ниво.

Желаещите да станат част от този съвет заявиха своята кандидатура писмено. Всеки от тях сподели своята мотивация, като придобиване на нови знания и умения, на опит, споделеност и приятелства и най-важното за всички – изграждането  на по-добро настояще и бъдеще. Бе уважено желанието на всеки да се включи и учредяването на Консултативен съвет към ОП „Младежки център Пловдив“ е факт.

Първата им среща се проведе на открито в образователната биоградинка на центъра. Консултативният съвет започна своята дейност с  разработването на направления за организиране и реализиране на 40 младежки инициативи, част от дейностите по проекта. След оформяне на няколко направления в темите изкуство, образование, развлекателни мероприятия, екология и подпомагане, участниците бяха разделени на екипи, за да развият идеи за поднаправления.

Съветът ще заседава редовно, за да бъде даден бърз и успешен старт на първите дейности по проекта.