Комитет за сътрудничество по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

На 07.03.2018 г., в конферентната зала на Министерството на образованието и науката, се проведе първото заседание на Комитета за сътрудничество по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

В заседанието  взеха участие както представители на Програмния оператор (Министерство на образованието и науката) и неговите чуждестранни партньори в управлението на програмата (Норвежката  асоциация на местните и регионални власти и Съвета на Европа), така и представители на Националното координационно звено в Администрацията на Министерския съвет и на Норвежкото посолство.

Комитетът  обсъди правилника за своята бъдеща дейност, процедурите по използването Фонда за двустранни отношения,  а също и документите, свързани с  предстоящото подписване на програмното споразумение между страните-донори и България по Програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ с общ бюджет 41 176 470 евро .