Информация за общините Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца

31-10-2019 13:26

Отговорите на получените въпроси по ограничена покана за подбор на проекти: " Младежки центрове: Мощен фактор за местно развитие" ТУК