Информация за общините Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца

31-10-2019 13:26

Във връзка с публикуваната покана 11.09.2019г. за подбор на проекти  „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие “,

Програмният оператор получи редица въпроси от допустимите кандидати. Отговорите на получените въпроси можете да намерите тук