Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения "Образование и грижи в ранна детска възраст"

08-06-2021 11:22
Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви процедура за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“.

В тази връзка на 10.06.2021 г.  ще се проведе информационен ден, като ще бъдат разясни на потенциалните кандидати технически подробности относно насоките за кандидатстване.

За да участвате в онлайн-срещата е необходимо да попълните и изпратите регистрационна форма на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZW8qGYJKHsjccZlIJkYNfQVIZpdwAyZcRmcGBkvx91ZB2cQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

На регистриралите се за участие ще бъдат изпратени програма и линк за присъединяване към събитието.