Годишна среща на Национална мрежа на младежките центрове

06-12-2022 13:20

В периода 05 – 07 декември 2022 г.  Програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021, провежда годишна среща на Националната мрежа на младежките центрове (НММЦ).

На национално ниво е създадена Национална мрежа на младежките центрове, действаща като механизъм за ефективно сътрудничество, обмен на знания, умения, опит и добри практики с цел повишаване качеството на младежката работа в България. Част от НММЦ са всички осем центъра финансирани по Програмата – Враца, Пловдив, Добрич, Стара Загора, Перник, Монтана, Габрово и Бургас.

Срещата включва теми като:

  • Представяне на напредък по изпълнение на проектите на младежките центрове
  • Отчет за дейността на НММЦ през 2022 г.
  • Избор на председател на НММЦ и определяне на приоритети за 2023 г.
  • Бъдещи планове и очаквания за работата на НММЦ.