Доклад за обобщаване и анализ на данни от проведено анкетно проучване в град Пловдив и региона през 2022/2023 г.

17-03-2023 11:05

Екипът на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ проведе анкетно проучване, на базата на което ще разработи предстоящите обучителни програми и работилници. 

Данни за проучването:

Период: 22.07.2022 г. - 22.01.2023 г.

Локация: град Пловдив и региона

Цел: проучването на нуждите и потребностите на младите хора на възраст 15-29 години

Може да прочетете изработения доклад, обобщаващ данните от анкетата Тук

Дейностите се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.