Българският Червен кръст представи успешни резултати от проект "Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания"

14-03-2024 15:10

На 14 март 2024 година, Българският Червен кръст (БЧК) организира заключителната конференция по проекта "Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания", финансиран от програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Партньори на БЧК са Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и Норвежката асоциация на местните и регионалните власти.

На официалното откриване  приветствия отправиха доц. Михаил Околийски – заместник-министър на здравеопазването, г-жа Елка Налбантова - заместник-министър на труда и социалната политика, акад. Христо Григоров – председател на БЧК, г-жа Мария Василева-Вълова – директор на дирекция „Външни европейски програми“ в МОН и ръководител на Програмния оператор, г-н Бьорн Ронгевер – старши съветник на Норвежката асоциация на местните и регионални власти, г-н Боян Минков – кмет на община Белоградчик и г-н Росен Добрев - кмет на община Оряхово.

Основен фокус на проекта е въвеждането на модел за дистанционни грижи - телекеър, като част от системата на интегрираните здравно-социални услуги за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания. Телекеър системата осигурява непрекъснато, автоматично и дистанционно наблюдение на спешни ситуации в реално време и промени в начина на живот с цел управление на рисковете, произтичащи от самостоятелния начин на живот на възрастните хора и други фактори като влошено здравословно състояние, липса на адекватни медицински грижи и социални услуги в някои населени места и др. По този начин се извършва превенция на постъпването в социални институции и/или чести хоспитализации на потребителите по социални причини.

На конференцията бяха представени успешните резултати от пилотното приложение на телекеър системата в седем общини в северозападна България: Враца, Оряхово, Бяла Слатина, Криводол, Видин, Белоградчик и Монтана. Участниците споделиха своите преживявания и опит, като подчертаха значението на иновациите в областта на грижите за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания.