Нормативни документи

Документ Описание Файл
Регламент за изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. Свалете Файла
Преведен на български език Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. Свалете Файла
Споразумение за изпълнение на програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" Свалете Файла