Документ Описание Файл
Наръчник за комуникация и дизайн Свалете Файла
Наръчник за финансово управление Свалете Файла
Актуализирана версия на Ръководство за бенефициенти Свалете Файла
Наръчник "Младите (въз)действат" Свалете Файла
Приложения към Наръчник "Младите (въз)действат" Свалете Файла
Наръчник за комуникация на английски език - актуализиран през декември 2021 г. Свалете Файла
Актуализирана версия на Ръководство за бенефициенти_2022 Свалете Файла