Документ Описание Файл
Наръчник за комуникация и дизайн Свалете Файла
Наръчник за финансово управление Свалете Файла
Актуализирана версия на Ръководство за бенефициенти_2020 Свалете Файла
Наръчник "Младите (въз)действат" Свалете Файла
Приложения към Наръчник "Младите (въз)действат" Свалете Файла
Наръчник за комуникация на английски език - актуализиран през декември 2021 г. Свалете Файла
Актуализирана версия на Ръководство за бенефициенти_2022 Свалете Файла
Наръчник за комуникация на български език - актуализиран през ноември 2022 г. Свалете Файла
Наръчник "Младите (въз)действат" 2 Свалете Файла