Танцувай с мен!

Наименование на проекта:

Танцувай с мен!

Бенефициент:

Вие сте част от нас - фондация

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „ Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

Срок на изпълнение:

14 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектът е насочен към подобрен достъп до изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми) и удовлетворяването на потребностите на децата и младежите от центровете за настаняване от семеен тип, чрез включването им в културно-образователна инициатива за танцово изкуство и иновативен подход за представяне и промотиране на етнокултурно събитие с участието на различни специалисти и творци, млади артисти, деца и младежи (с фокус върху ромите). Проектът включва образователни курсове по танцово изкуство, подготовката на танцово представление „Танцувай с мен‘, провеждането на мастъркасове „Магията на танца“ и споделено танцово пространство“ под ръководството на изявени творци от България и Исландия. В рамките на проекта ще бъде изградена културно-образователна платформа с видеоуроци по танцово изкуство, ще бъдат организирани пътуващи събития - Турне "Танцувай с мен" с флашмоб в три малки населени места, на територията на три административни области, които чрез синтез на изкуства ще представят в традиционни и иновативни форми танцовото, музикалното и сценичното изкуство, а чрез 3D мапинг ще се експериментира с нови презентационни пространства.