Скритите съкровища на Народния театър - дигитално достъпни

Наименование на проекта:

Скритите съкровища на Народния театър - дигитално достъпни

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

 

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“

Срок на изпълнение:

24 месеца

Кратко описание на проекта/информацията

Проектното предложение предвижда дигитализиране за първи път на богатото и разнообразно културно наследство и архив на Народния театър „Иван Вазов“ с цел достигането му до широка публика на международно ниво. В рамките на проекта ще бъдат дигитализирани 30 300 архивни единици, снимки, картини, видео ленти, които ще се покажат за първи път на широката аудитория на национално и международно ниво. Ще се дигитализират всички значими обекти, ще се разкрит "скритите съкровища" на Народен театър Иван Вазов в партньорство с Исландското общество за опазване на сценичното наследство. За процесите по дигитализация ще се обособи т. нар. дигитална лаборатория, която ще е мястото, където ще се извършват процесите по дигитализация. Предвижда се да се проведе една дигитална изложба в рамките на проекта. В нейната подготовка ще бъдат заети висококвалифицирани и специално обучени експерти, както и представители от малцинствата, ромите. Те, ромите, имат своя принос в историята на театъра, със своята култура, която е интересна, колоритна и различна. Ще бъде създадена онлайн платформа с цел да се подпомогне достъпът до дигиталните източници. Чрез тази платформа всички заинтересованите лица от всички точки на света ще може да направят своята виртуална разходка из "скритите съкровища" на театъра. Живеейки във времена на пандемия от COVID19, която ограничава социалните контакти, по проекта се предвижда да се създаде и дигитална библиотека. Тя ще е достъпна във виртуалното пространство от всяка точка на света. Потребителят на дигиталната библиотека може да получи информацията, от която има нужда, директно на екрана на личния си компютър, 24 часа на ден. Заемайки важно място в обществото, в което информационните технологии се използват във всички сфери на човешкия живот, включително записването, съхраняването и разпространяването на информация в цифрова форма, Народен театър "Иван Вазов" с реализирането на настоящото проектно предложение ще отговори на нуждите на своята аудитория.