Пер Гюнт пътува

Наименование на проекта:

Пер Гюнт пътува

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

 ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ 

Срок на изпълнение:

18 месеца

Кратко описание на проекта

В рамките на проекта "Пер Гюнт пътува" ще бъдат подготвени и реализирани комплекс от допълващи се творчески и образователни форми, чрез които ще бъде популяризирана норвежката култура. Предвижда се представяне пред публика и широка академична аудитория на произведения на най-емблематичните представители на норвежката драматургия и музика. Ще бъдат осъществени съвместни семинари (в България и Норвегия) с академична аудитория и поредица от уъркшопове върху текстове и образи по Ибсен. Предвижда се създаване и поставяне на нова постановка по драматичната поема „Пер Гюнт“ на „бащата на модерния театър“ - Хенрих Ибсен, с интерпретация на музиката на бележития Едвард Григ (композирана специално за произведението по молба на автора). Ще бъде направен и представен документален филм за съвременния подход към Ибсен и творческия процес по създаване на постановката и представянето й. Филмът ще бъде представян след провеждането на всеки от семинарите. Ще бъде разработена Стратегия за привличане на публика и част от екипа на театъра ще бъде обучен във връзка с нея. Произведението „Пер Гюнт“ засяга екзистенциални за човешката природа теми – за Аза, за избора, за вечното търсене, за девалвацията на човешкия облик пред егоизма и за катарзиса чрез осъзнаване на най-ценното в живота. Пиесата ще бъде представена пред българската публика в малки населени места: с. Доситеево и с. Изворово-Община Харманли, Област Хасково; с. Кортен-Община Нова Загора, Област Сливен; Гр. Добринище-Община Банско, Област Благоевград, в периферни райони/квартали на градове, общински центрове – гр. София, ОКИ-Дом на Културата Искър, район Искър; ОКИ-Надежда, район Надежда; гр. Сливен – на крепостта Туида, извън градския център; гр. Харманли – читалищна сцена, извън градския център, на сцената на Театър „София“ и на фестивал в гр. Берген, Норвегия. Това представяне ще даде възможност нова и разнообразна публика да получи достъп до култура, да преживее и да бъде съпричастна с новата театрална постановка.