Наследството на Сливен - пленяващо и многолико

Наименование на проекта:

Наследството на Сливен - пленяващо и многолико

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

Наименование на процедура:

Първа покана по подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места"

Срок на изпълнение:

22 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектът ще подпомогне съхраняването и популяризирането на сливенското културно наследство, ще даде възможност за представяне на културната идентичност на местните етноси и ще повиши толерантността, разбирането и приемането на различни културни ценности. В изпълнение на проекта ще бъдат извършени дейности по освежаване и обновяване на екпозиционните пространства, ще се закупи необходимото оборудване за излагане на картините, ще се подменят релсите за излагане на картините и осветителните тела, в това число 10 броя витрини с лед осветление, 10 броя постаменти, стативи за излагане на плакати. Ще се организират 2 нови изложби с млади сливенски автори от различни етноси и ще се представят реставрирани картини на каракачански художник-тубист Никола Заров. Ще се монтират платформа за инвалидни колички, с които да се осигури достъп на хората с увреждания до Регионалния исторически музей. Ще се съдаде специално пространство за тях, да могат да се "докоснат" до всички експонати в РИМ Сливен чрез изготвените видеа за всеки от петте обекта към музея: къща-музей на Хаджи Димитър, къща-музей на Добри Чинтулов, къща-музей "Сливенски бит", Първа текстилна фабрика на Балканите, както и върху исторически събития и личности от града. Ще се организират детски ателиета с педагози от музея, който да имат опознавателна и образователна цел. Чрез настоящото проектно предложение ще се обновят части от интериора на зала "Сливен" ще се оформят изложбени ниши, които ще предоставят допълнителни експозиционни пространства, ще се обособят и помещения за временни експозиции в залата. Ще се създаде атмосфера за срещи с писатели и автори, за представяне на произведенията им. Предвидени са месечни представяния на различните културни етноси, които съжителстват в региона, които да бъдат организирани в новообзаведените файета на зала Сливен. За целта ще се даде възможност всеки от етносите да покаже експонати, да представи своята общност, бит и култура с изяви, срещи и други мероприятия.