Kултурният свят достига до всички

Наименование на проекта:

Kултурният свят достига до всички

Бенефициент:

Сдружение "Наш свят"

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „ Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

Срок на изпълнение:

12 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектът представя интердисциплинарен подход за информиране широката общественост за културата и изкуството на етническите малцинства с фокус роми от Североизточна България.

Той има две целеви групи 200 младежи, директни бенефициенти, от две населени места - с. Синдел, гр. Игнатиево в Област Варна. Включва за изпълнение на целите и задачите си 10 учители и 5 артисти, професионалисти в различни жанрове на изкуството. Създават се творчески ателиета за театрално майсторство, ораторско изкуство и поезия, музика и сценични танци, дизайн и сценография, фотография и приложни изкуства, където целевата група ще бъде обучена и създадените културни продукти ще бъдат включени в Пътуващ фестивал „Моят свят е и твой“.

Спектакъл „Аз съм - Аз мога“, създаден от професионалните артисти и целевата група, ще пресъздаде по нов, оригинален начин празника Гергьовден, който е важен за българската и ромска общност, ползвайки изразните средства на различни изкуства, за които целевата група се подготвя в рамките на творческите ателиета.

Всички творби на децата и артистите ще бъдат подредени на Аудио-визуална изложба в областния град Варна, по време на която ще бъде представен късометражния филм „Моят свят е и твой" за работния процес, работата на младите хора по интереси,техните преживявания.

За популяризиране на резултатите се ползват оборудваните радиа в училищата-партньори от целевите места за интервенция.Младите хора се обучават в медийна култура, като сами информират за своята идентичност и културни ценности. Организирането на конференция на тема „Идентичност и публики: културният свят достига до всички" е дейност за научен анализ на постигането на проектните цели. Изнесените доклади ще бъдат оформени в сборник с научни статии като културен продукт на проекта.

Проектът ще съживи културния живот в тези малки населени места, ще постави етноса във фокус на търсенията на културните и научните среди за нова алтернативна публика.