Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия

Наименование на проекта:

Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

 

Срок на изпълнение:

20 месеца

Кратко описание на проекта/информацията: 

Проектът „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от българския Северозапад до Скандинавия” има за цел да обедини усилията на Регионалните библиотеки „Михалаки Георгиев” – Видин, „Христо Ботев” – Враца и норвежкия партньор „Норсенсус Медиафорум”, Осло в мисията за създаването на иновативна и атрактивна форма за достъп до култура и изкуство на открито.

Проектното предложение цели повишаване привлекателността на библиотечните услуги чрез достигане до публики на място, прилагане на оригинални методи в културното предприемачество в неглижирани урбанизирани зони и население с ограничен ресурс за достъп до културни продукти, включително представители на малцинствената общност. Предвижда се да бъде разработена стратегия за устойчиво привличане на публики чрез иновативни библиотечни услуги. Проектното предложение позволява конструирането и тестването на нова, иновативна за този регион културно-информационна услуга на място, както и възможност за достъп до центровете за културен обмен – библиотеки, публични литературни събития и интегрирането на потенциалните публики от целевите групи чрез съвременни способи и съоръжения. Това са: дигиталната платформа BOOK.IT на три езика – български, английски и норвежки; реализиране на иновативен културен атракцион „Пътуваща литературна сцена” чрез закупуване на електрическо съоръжение от затворен тип. Ще бъде проведен и обмен на литературни практики между библиотекари от България и партньорите от Норвегия, както и провеждане на международен уъркшоп „Диверсифициране на културно-информационни услуги и устойчиво развитие на публики“. Ще бъде изградена демонстрационна ленд-артистична инсталация "Книжни фиорди", с цел да се провокират публики, на едно място да се съберат творци, дизайнери, арт-мениджъри, читатели, писатели от България и Норвегия и да се стимулира дебата за положителния ефект от четенето, да се инициира публична дискусия за идеи, концепции за развитие на умения за четене с разбиране, стимулиране на емоционалната интелигентност.