Артистично ателие

Наименование на проекта:

Артистично ателие

Бенефициент:

Община Радомир

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)

Наименование на процедура:

Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „ Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

Срок на изпълнение:

14 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проект „Артистично ателие“ адресира нуждите на община Радомир за създаване на етнически толерантна среда за развитие и популяризиране на културни инициативи на ромското малцинство, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения и път към образованието. Това ще се постигне чрез създаването на 3 артистични ателиета в Младежкия център на общината, където местни творци – професионалисти и аматьори, ще се обучават на съвременни похвати в театралното и танцовото изкуство, и на основите на сценографията.

В самият Младежки център ще бъде извършен освежаващ ремонт и ще бъде закупено ново сценично оборудване. Ще бъдат реализирани инициативи за обмяна на опит и надграждане на местния капацитет, в което ще се включат партньорите по проекта - Институт КИОПА (България) и Артепункт Скандинавия (Норвегия). Фокус на проекта е популяризирането на ромската култура и привличането на нови публики, с което да се благоприятства културния обмен между общностите, социалното сближаване и преодоляването на стереотипите. За целта с помощта на партньорите ще бъде проведена образователна кампания с акцент върху ромската култура и ще бъде изработен спектакъл, проследяващ пътя и културното развитие на ромския етнос, както и влиянието му върху българската и европейска култура. Чрез синтез на изкуства – театър, песни, танци и др., ще се представят ключови ромски ценности, традиции и вярвания.

Проектът ще завърши с турне, включващо град Радомир и други 4 периферни населени места от административни области Перник, Благоевград и Кюстендил.