Започва изпълнението на проект, даващ начало на нова проява на културно творчество и предприемачество - Икономузей

20-04-2023 01:00

На 20.04.2023 г. в гр. Котел се проведе встъпителна пресконференция по проект „Активиране на младежта в Котел за иновативно предприемачество в културното наследство“.

Проектът бе представен от Дорина Митева, директор на дирекция „Програми, проекти, обществени поръчки и информационни системи“ в Общинска администрация Котел, Христина Шутова, гл. експерт „Програми и проекти“ в Общинска администрация Котел и технически сътрудник по проекта и Маргарита Борисова, експерт от организацията партньор по проекта – Сдружение „Център за интерпретиране на наследството“.

При изпълнението на проекта, Община Котел работи в партньорство със сдружение „Център за интерпретиране на наследството“ и Кралското Норвежко общество за развитие – Norges Vel“, които са под кралска закрила от април 1810 г. и имат 200-годишна история в иницииране и управление на проекти в Норвегия и по света, в различни области.

Общата цел на проекта е подсилено местно развитие, социално приобщаване и заетост на младите хора в Котел, участие на етносите в културни проекти и подобряване достъпа им до култура.

Водещият партньор по проекта, община Котел, заедно с партньорите „Център за интерпретиране на наследството и Кралското Норвежко Дружество за Развитие“, планират ангажиране на културата и културното наследство като ресурс за активиране на младите хора от етническите общности (българи, роми, каракачани и турци).

Предвидено е да се сложи началото на нова проява на културно творчество и културно предприемачество - Икономузей – нов бизнес формат, заимстван от Норвежкия партньор, реализирал 13 Икономузея в Норвегия. Форматът е базиран върху нематериалното културно наследство и занаяти на четирите етнически общности, позволяващ им да практикуват културни традиции по икономически жизнен и устойчив начин.

Ще бъде създадена и реализирана нова културна проява „Визия и звук“ на четирите етнически общности, като сценична, доброволна самодейна изява извън театъра, свързана с пресъздаване на културната традиция/ритуал Гергьовден, празнуван от всички етнически общности, населяващи територията на общината. Тя ще бъде осъществена чрез техниките на живото интерпретиране и представена по време на „Фестивал на етносите, багрите и котленския килим“, провеждан в местността „Изворите“, край Котел.