Зам.-министър Марина Василева участва в 6-ата Годишна среща по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм

11-05-2023 14:12

Заместник-министърът на културата и ръководител на програмния оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ г-жа Марина Василева и програмният координаторът г-жа Зорница Александрова участваха в 6-ата Годишна среща по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм, която се състоя в резиденция „Бояна“. На събитието присъстваха представители от дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет, делегация от Офиса на Финансовия механизъм и делегация от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

По време на срещата бе представен напредъкът по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по която изпълнението на проектите приключва през април 2024 г.За