Заключителна пресконференция по проект "Танцувай с мен"

23-04-2024 15:26

На 23 април 2024 г. се проведе заключителна пресконференция по проект "Танцувай с мен".

Танцувай с мен“ е проект на Фондация "Вие сте част от нас", която цел беше да  подобри достъпа до култура, местни традиции и нагласи в танцовото изкуство на по-широк кръг граждани (с фокус върху ромите), чрез  представяните нови и иновативни културно образователни инициативи и събития, и с това да подобри капацитета и ангажираността на общността, които допринесоха за мултикултурния диалог на местно и регионално ниво.
„Танцувай с мен“ се осъществява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. в партньорство с исландската организация „Дулмани“.

Чрез изпълнение на проект  Танцувай с мен“  се цели да подобряване на условията на социално сближаване, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения и капацитет в областта на танцовото изкуство, както и като път към образованието, улесняването на достъпа до култура и устойчиво привличане на нови публики.

При изпълнение на  проект «Танцувай с мен!» беше изградена интернет културно-образователна платформа като споделено пространство за образование в танцовото изкуство, иновативен подход за хибридна форма на преподаване на танцово изкуство, чрез онлайн и видеоуроци, надграждащи стандартно приетите методики на този образователен процес https://dancewithme.partofus-bg.com/bg.

В рамките на една година екипът  от експерти специалисти, организира и проведе обучителни курсове по танцово изкуство и подготви танцово представление, във връзка с изпълнение на дейността «Обмен на знания, чрез разработване и внедряване на иновативни и традиционни практики в танцовото изкуство».

Бяха организирани и проведени МАСТЕРКЛАСОВЕ - Специализирани работни ателиета за танцово изкуство с участието на изявени творци от България и Исландия.
- "Mагията на танца " под ръководството на Коста Каракашян- хореограф/изпълнител от България. Артист, хореограф и преподавател със силно усещане за ритъм, музика и творческа способност да изразява себе си чрез движение.
- „Споделено танцово пространство“ под ръководството на Жулиет Луист- хореограф/изпълнител от Исландия, с богат опит в представянето на танцовото изкуство.

Тези Мастъркласове  отварят границите между професионални творци и аматьори, служат за обмен на знания и умения, предават опит и компетенции в сферата на танцовото изкуство и култура.

Реализираните дейностите по проекта гарантират условия за равен достъп до културата на различни общности, както за намаляване на маргинизацията на ромското население, предотвратявайки емиграцията на младежите, създавайки им условия за творчество, разнообразие и развитие.