В Музея на хумора и сатирата се проведе първото в България обучение за Общностно куриране

Музей „Дом на хумора и сатирата“
Музей „Дом на хумора и сатирата“
05-06-2023 11:15

На 1 юни 2023 в Музея на хумора и сатирата - Габрово се проведе първото в България обучение за Общностно куриране. Събитието се реализира в рамките на проект „Адресът на сатирата – създаване на изложба от фонда на Музея „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и съпътстваща програма относно ролята и границите на сатирата и експонирането ѝ в реновирани пространства в Музея", финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021.

Водещи на семинара бяха Рис Евънс и Йохан Барстад - преподаватели в Норвежкия университет за зелено развитие Hogskulen for Grøn Utvikling Stiftelse, партньор на Музея по Проекта.

Семинарът поставя началото на серията от тренинга (наименовани See One, Do One, Teach One), подготвени по методология на Норвежкия университет.

Фокусът на обучението е придобиване на умения за провеждане на процеса на Общностно куриране.

В него се включиха 30 участника - представители на РЕМО "Етър", Природонаучен музей "Черни Осъм", ХГ "Христо Цокев", РИМ Габрово, Интерактивен музей на индустрията - Габрово, Младежки център - Габрово, външни дизайнери, куратори, както и част от екипа на Музея на хумора и сатирата.

Общностното куриране е процес, подкрепен от професионалните екипи на музеи и галерии, при който, чрез мобилизация, участие и овластяване на конкретни общности, те извеждат и представят чрез изкуството и културното наследство своите разбирания за развитието на обществото. Програмата на обучението включваше теоретична и практическа част, като основните теми, които бяха застъпени, са:

  • Какво е/са общност(и)?;
  • Модел за развитие на общността, базиран на активи (Asset-Based Community Development - ABCD);
  • Въведение в изследването за действие с участие (Participatory Action Research - PAR) – овластяващо участие;
  • Картографиране на общността;
  • Методът Dugnad - как да направим една общностна среща успешна.

Работата с общности е от изключително голямо значение за всяка културна институция. Богатият опит на норвежките партньори на Музея ще даде добра основа за превръщане на гражданите от реципиенти на музейни разкази, в създатели на едни по-различни и вдъхновени от опита на общността музейни истории.