Уточнение

21-11-2019 14:12

Уважаеми госпожи и господа,

Информираме Ви, че е констатиран проблем във функционалността на приложение 14 – бюджет в Европа, част от пакет документи за кандидатстване по Покана за подаване на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

Проблемът вече е отстранен. Програмният  оператор актуализира файла в системата ИСУН2020. Документът може да свалите и от тук.

Програмният оператор предварително се извинява за причиненото неудобство.