Танцувай с мен!

04-04-2023 15:23

„Танцувай с мен“ е проект на фондация "Вие сте част от нас", който цели подобряване на достъпа до култура, местни традиции и нагласи в танцовото изкуство на по-широк кръг граждани (с фокус върху ромите), представяне на нови и иновативни културно образователни инициативи и събития, както и подобряване на капацитета и ангажираността на общността, които да допринесат за мултикултурния диалог на местно и регионално ниво.

„Танцувай с мен“ се осъществява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. в партньорство с исландската организация „Дулмани“.

Част от дейностите по проекта са изграждане на интернет културно-образователна платформа като споделено пространство за образование в танцовото изкуство, иновативен подход за хибридна форма на преподаване на танцово изкуство, както в реална среда, така и чрез онлайн и видеоуроци, надграждащи стандартно приетите методики на този образователен процес. Включването на широка палитра от представители на целевата група - деца и младежи от центровете за настаняване от семеен тип, в това число роми и в неравностойно положение, както и такива с ментални и физически увреждания ще създаде своеобразен калейдоскоп от възможности за интерпретиране на танцовото изкуство и търсене на нестандартни форми на проявлението му.

Предвидени са специализирани Мастъркласове "Магията на танца" (България) и "Споделено танцово пространство" (Исландия), които ще отварят границите между професионални творци и аматьори, за обмен на знания и умения, предаването на опит и компетенции в сферата на танцовото изкуство и култура.

Отворен пърформанс - Флашмоб ще ангажира публики и представители на целевите групи с нетрадиционен подход към танца и ще привлече малцинствени групи към включването им в културни проекти, и да провокира интерес към по трайно ангажиране  в танцовата образователна инициатива. Създаване на танцово представление с 3Д мапинг и флашмоб, както и турне за представянето му. "Танцувай с мен" ще представи устойчив модел на културно сътрудничество. Събитията от турнето са адресирани към малки населени места и ще допринесат за развиване на публики извън традиционните  като профил и дестинация. Тези дейности на артистично и художествено сътрудничество и мултикултурен диалог на местно, регионално, национално и международно ниво ще допренесат за популяризиране на културата и изкуствата на етническите и културни малцинства.

Реализираните дейности по проекта ще гарантират условия за равен достъп до културата на различни общности и за развитието на икономиката и малкия бизнес в района на малките населени места, както за намаляване на маргинизацията на ромското население, предотвратявайки емиграцията на младежите, създавайки им условия за творчество, разнообразие и развитие.