Стартира проектът за опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне на община Русе

06-06-2022 14:59

Община Русе започва изпълнението на проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Първа покана на Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“.

Стойността на проекта е  525 355,96 лв., а срокът за изпълнението му е 24 месеца.

За реализирането на проекта Община Русе ще си партнира с основните културни институции в града, а именно Регионален исторически музей – Русе, Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе, Куклен театър – Русе, Общински културен институт „Художествена галерия“ – Русе, Държавна опера – Русе, Регионална библиотека  „Любен Каравелов“ – Русе, Възрожденско читалище „Зора 1866г.“, Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“. За обмен на добри практики към проекта е привлечен за участие и Националния музей в Лихтенщайн.

В рамките на проекта културните институти ще си сътрудничат за постигане на общата ни цел - опазване и подобряване условията за достъп до културно наследство чрез неговото дигитализиране и атрактивно представяне. За изпълнение на тази задача ще бъде създаден център за дигитализация. Акцентът на проекта ще бъде съхраняването и популяризирането на историята на гр. Русе, бурното развитие на града и оживеният културен живот през годините. Предвижда се да бъдат дигитализирани 30 000 единици, елементи на културно наследство, които към настоящия момент се съхраняват в архивите на Община Русе и партниращите културни институти, което прави достъпът до тях ограничен. Обект на дигитализация ще бъдат картички, снимки, документи, плакати, афиши, програми, статии, пиеси, картини, костюми и други културни и исторически артефакти. Всички дигитализирани културни единици ще бъдат достъпни за широката общественост на създадената платформа.

Проектът също ще допринесе за това българското културно наследство да постигне по-голямо участие в общоевропейския контекст на културен обмен, чрез предоставяне на достъп до културата и историята на региона.