Съдействие при търсене на партньори от Лихтенщайн

12-07-2021 17:53

Във връзка с търсенето на партньори по Програма „Културно предприемачество, сътрудничество и наследство“, всички потенциални кандидати по актуалните покани за подаване на проектни предложения могат да попълнят Формуляр за търсене на партньор от Лихтенщайн на английски език с подробности относно техните проектни предложения и да го изпратят на имейл: Sonja.Naescher@llv.li.