Работим заедно за включваща Европа

Снимка: Сдружение
Снимка: Сдружение "Име"
22-12-2022 14:09

Проектът Music Art Tabor е инициатива на сдружение „ИМЕ“, България, в партньорство с „Норвежкото дружество на композиторите и текстописците“ (NОРА) – за приобщаване на ромските общности към динамиката на съвременния артистичен живот и отваряне на границите между професионалисти и аматьори в експериментални пространства за изкуство.  

Проектът се изпълнява през 2022 – 2024 г. с подкрепата на Финансовия механизъм на ЕИП и ще допринесе за подобряването на достъпа до изкуства и култура на младежи в неравностойно положение и от етнически малцинства – основен приоритет на Програмата за културно предприемачество, наследство и сътрудничество.

От 2006 г. досега сдружение „ИМЕ“ организира популярния международен арт фест „Водна кула“, с мисията да припознава и създава пространства за съвременно изкуство от изоставени и непопулярни места в градската среда.

Проектът Music Art Tabor има за цел да изнесе и сподели идеите на фестивала в синтез от музика, художествени визии и нови технологии с младежи от етническите малцинства, населяващи периферни райони на столицата и малки населени места в Северна България.

В четири крайни квартала на София ще бъде организирана поредица от микросъбития – пърформанси, съчетаващи музикални импровизации, визуални изкуства и 3D maping на градската среда, в които професионални изпълнители от Норвегия и България и музиканти-аматьори от местните етнически общности ще изпълняват заедно на живо творчески интерпретации върху традиционни теми от културата на ромите.

Поанта на проекта е провеждането на тридневен музикален фестивал Music Art Tabor – пътуващо събитие, което ще се изнесе в четири малки населени места – селата Осиковска Лакавица, Върбица, Виноград и Каменар. В концертната програма, посветена на продуцирането на джаз и етно ритъм, присъщ на ромското себеизразяването и фолклор, ще се включат професионални норвежки и български изпълнители– перкусионисти и джаз музиканти, а също и любителски музикални състави. Изпълненията на живо ще бъдат записани с видео и звук в общ музикален продукт, който ще може да бъде впоследствие представен и в страната на партньорската организация, Норвегия. Музиката ще бъде обединяващата енергия на фестивала, но той ще включва и други форми за интеракция с местните общности – прожекции на обучителни филми, тридневен курс за младежи от района по 3D анимация и 3D мапинг, придружен с демонстративна прожекция на резултата, арт инсталация за съживяване на занемарени пространства и сгради – с участието на местни жители, техно музикален пърформанс за интерпретация на етно мотиви с различни инструменти и глас, уъркшоп за деца „Как да си направим инструменти от зеленчуци“, воден от норвежки музиканти, уъркшоп по рисуване за деца на тема „Моят квартал/моето село“ с награди и изложба на детските творби в последния ден на фестивала.

За да постигне устойчивост на опита от провеждането на тези иновативни фестивални събития и интерактивни практики в експериментални пространства, проектът предвижда паралелно разработване на план – стратегия за привличане на нови публики, с фокус достигането до публики в периферни градски зони и малки населени места, населени с хора в неравностойно положение и етнически малцинства с ограничен достъп до култура. 

С подобна тематична насоченост е и предвиденият онлайн обучителен курс за експертния персонал на сдружение „ИМЕ“, който ще бъде воден от специалисти на партньорската организация NОРА. Споделянето на значителния опит на норвежкото дружество в привличането на нови публики и сцени за изкуство ще създаде добра основа за трайно международно сътрудничество между двете организации и в бъдеще.

В рамките на проекта са предвидени и поредица мерки за публичност и визуализация на инициативата, преследващи висок съвременен стандарт на презентация с дигитални и други средства.