Публикуван е списък с одобрени за финансиране проектни предложения и резерви по първа покана по Резултат 2

04-12-2020 17:18

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство, сътрудничество“ публикува списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, и резерви по обявена първа покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

Списъкът с проектните предложения, одобрени за финансиране, и резерви по обявена първа покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, можете да видите тук.