Първият в човешката история театър от незрящи хора ще посети малки населени места у нас

23-11-2022 16:11

Жителите на малки населени места в Софийска, Пловдивска, Ямболска и Пазарджишка област ще имат възможността да видят представлението на първия в човешката история театър от незрящи хора „Невиждан театър“, определен като „световно културно явление“. Това ще се случи в рамките на пътуващото турне на иновативния интердисциплинарен фестивал „Реалност – Риалити“, част от проекта на фондация „Невиждан театър“ – „Животът „Реалност – Риалити“ с подкрепата на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Трупата на „Невиждан театър“ е уникална по своя характер и обединява незрящи актьори, които творят в сферата на визуалните сценични изкуства (театър на сенки, куклен театър, театър на импресията, театър на черната кутия). Културната програма на Фестивала включва и множество културно-артистични прояви на професионални и местни артисти и трупи.

Проектът разглежда по нов начин темата за мястото на ромите в обществото, но като културен феномен. През музиката на ромите ще се търси мост за разбиране на двете различни психо-емоционални настройки – на урбанистичната нагласа на съвременния човек и на ромското възприятие за живота. Друга тема на Фестивала са взаимоотношенията между две маргинализирани общности, каквито са ромите и хората с увреждания (в дадения случай, незрящите) и тяхната позиция в обществото. Това е въвеждане на нова проблематика, която дава нова посока за работа с маргинализираните общности – тяхното взаимодействие и сътрудничество.

За реализацията на Фестивала Фондация „Невиждан театър“ ще си партнира със Сдружение „Младежки дейности“, Пазарджик. Включването на норвежката театрална трупа Haugen Productions като партньор по проекта също има за цел да обогати културно-артистичната програма на Фестивала с един нов, нестандартен поглед към взаимодействието публика - артисти и за съживяване на междукултурния диалог.

Като резултат от изпълнението на проекта ще бъдат реализирани дейности за обмен на опит с норвежките артисти в привличането на нови публики и в адаптирането на уникален модел на културно и социално предприемачество, насочен към лица в неравностойно положение и етнически малцинства.

Успешното изпълнение на проекта ще засили ролята, която културата и културното наследство играят в местното и регионално развитие с фокус върху заетостта, социалното приобщаване и културното предприемачество.