Проект подпомага съхраняването и популяризирането на сливенското културно наследство

02-08-2022 15:03

Община Сливен в партньорство с Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, Художествена галерия „Димитър Добрович“ и Сдружение „Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България“ ще изпълнява проект „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“. Проекът е подкрепен по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Дейностите, които ще бъдат изпълнявани в продължение на 22 месеца ще подпомогнат съхраняването и популяризирането на сливенското културно наследство, ще се даде възможност за представяне на културната идентичност на местните етноси и ще се повиши толерантността, разбирането и приемането на различни културни ценности.

В изпълнение на проекта ще бъдат извършени дейности по освежаване и обновяване на екпозиционните пространства на Художествена галерия „Димитър Добрович“, ще се закупи необходимото оборудване и ще се подменят релсите за излагане на картините и осветителните тела, в това число 10 броя витрини с лед осветление, 10 броя постаменти, стативи за излагане на плакати. В Галерията ще бъдат организирани две нови изложби с млади сливенски автори от различни етноси и ще се представят реставрирани картини на каракачанския художник-тубист Никола Заров. Застъпена е творческа работа с деца по съвременен метод, като се използва дигитална графика.

В Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ ще се монтира платформа за инвалидни колички, с което ще се осигури достъп на хората с увреждания до музея. Ще бъде създадено специално пространство за тях, за да могат да се "докоснат" до всички експонати в РИМ Сливен чрез изготвените видеа за всеки от петте обекта към музея: къща-музей „Хаджи Димитър“, къща-музей на „Добри Чинтулов“, къща-музей "Сливенски бит", Първа текстилна фабрика на Балканите, както и върху исторически събития и личности от града. Ще се организират детски ателиета с педагози от музея, които да имат опознавателна и образователна цел.

Чрез настоящото проектно предложение ще се обновят части от интериора на зала "Сливен", ще се оформят изложбени ниши, които да предоставят допълнителни експозиционни пространства, ще се обособят и помещения за временни експозиции в залата. Ще се създаде атмосфера за срещи с писатели и автори, за представяне на произведенията им. В новообзаведените фоайета на Зала „Сливен“ са предвидени са месечни представяния на различните културни етноси, които съжителстват в региона. За целта ще се даде възможност всеки от етносите да покаже експонати, да представи своята общност, бит и култура с изяви, срещи и други мероприятия.

С цел повишаване капацитета на ръководния и експертен персонал на Община Сливен и културните институти в града, се предвижда обучение по културно предприемачество, за да могат успешно да инициират и предлагат предприемачески идеи в областта на културното наследство и да привличат на нови публики.

В края на проекта се предвижда разработване на предприемачески план, който да се изпълнява за период от 5 години и да включва общата предприемаческа идея на Община Сливен и трите партньора. С изпълнението на Предприемаческия план се очаква да се постигне по-добро управление на културното наследство в Община Сливен, а културните институти да придобият по-ясна визия как да постигат целите и как да търсят механизми да увеличат посещенията и приходите.