Подобрен достъп до изкуства за деца и младежи от етнически и културни малцинства в Бургас

18-11-2022 16:43

Подобрен достъп до изкуства и култура за деца и младежи от етнически и културни малцинства, лица с нисък социално-икономически профил и лица в неравностойно положение в Бургас. Това предвижда община Бургас с изпълнението на проект "Бургас, вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие", финансиран по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Продължителността на проекта е 18 месеца и в рамките му ще бъдат организирани нови културни събития, творчески работилници и театрални турнета в квартали извън градския център и в съставни селища на общината, които ще предоставят възможност на маргинализирани или изключени от достъп до културни събития деца и младежи да развият социални и културни връзки. Проектът включва също така дейности за подобряване на инструментите и експертизата на местната власт при осъществяване на правомощията си в сферата на културата за планиране и организиране на културни събития, за привличане на най-широк кръг и разнообразни публики.

Партньори по проекта са Фондация „Театър в куфар“ от България и Фондация „Pars Pro Toto” от Исландия, с които Община Бургас ще организира съвместни събития през следващата година.