Община Шумен дигитализира 30 000 културни единици за бъдещите поколения

Снимка: РИМ - Шумен
Снимка: РИМ - Шумен
17-06-2022 10:33

30 000 културни единици дигитализира община Шумен с изпълнението на проекта „Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по Първа покана на Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“. Проектът се изпълнява в партньорство с Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Неправителствената организация от Лихтенщайн „Капитал Ют Асосиейшън“.

Културните ценности са част от богатото движимо материално културно наследство на община Шумен. Дигитализирането ще допринесе българското културно наследство да постигне по-голямо участие в общоевропейския контекст на културен обмен, както и да бъде осигурена неговата защита и съхранение за бъдещите поколения.

Чрез създаването на „дигитална лаборатория“ експертите, ангажирани с проекта, ще придобият необходимия капацитет, материална и техническа база и знания за провеждане на цялостни програми за дигитализация на движимото културно наследство. Ще бъде създадена отворена онлайн платформа, която ще вдъхне нов живот на културното наследство и ще позволи на широката общественост да се запознае с обекти на културното наследство -включително и това на етническите малцинства.

Популяризирането на дигитализираните обекти чрез „Дигитална изложба“ ще даде възможност да се създаде широк достъп и привличане на публика за използване на дигиталното съдържание от широката общественост, образованието и научните среди. С изпълнението на проекта се цели изграждане на партньорство със сходни структури от страните донори, обмен на експертен опит и добри практики в процеса на дигитализация на културно наследство.

Община Шумен е с богато културно-историческо наследство. През 681 г. тук е основана Първата българска държава. Културните институции на община Шумен се представят чрез Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, Драматично-куклен театър “Васил Друмев”, Държавен симфоничен оркестър и Художествена галерия “Елена Карамихайлова“. На територията на общината има 9 музея, от които с първостепенно значение е РИМ в гр. Шумен, НИАР “Мадара”, НИАР “Плиска”, НИАР „Кабиюк“и ИАР “Шуменска крепост”. Във фондовете на всички гореизброени музеи, културни институции, читалища и храмове на територията на общината се съхраняват стотици хиляди екземпляри на културното наследство.