Община Бургас изпълнява нов проект за обогатяване на културния живот в кварталите и съставните селища

Снимка: община Бургас
Снимка: община Бургас
Снимка: община Бургас
Снимка: община Бургас
22-12-2022 14:49

Община Бургас започна изпълнението на нов проект, който ще осигури възможност на хора с ограничени възможности от кварталите на града и съставните селища да посещават културни събития.

Идейната концепция беше представена на пресконференция от зам.-кмета по култура, туризъм и спорт Диана Саватева и Веселина Димитрова от дирекция „Стратегическо развитие“ в Община Бургас.

Проектът носи името „Бургас - вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие“, финансиран по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

„Проектът е с доста широка рамка и възможност за разгръщане на културно съдържание. Той ще даде възможност за създаването на събития в периферията на града. Много често се коментира, че Бургас насища центъра, но това не е така. Ние имаме много активности както в съставните селища, така и в комплексите. Този проект дава възможност да подсилим тази тенденция.“, коментира Диана Саватева.

„Целта на проекта е да подобри достъпа до културно съдържание в община Бургас за лица, които имат ограничен достъп до културни събития поради различни причини – обективни  или субективни. Това са лица в неравностойно положение, пенсионери с ограничени възможности или такива, които по някаква причина нямат допир с културния живот.“, поясни Веселина Димитрова.

Част от предвидените събития е мащабен тридневен уличен фестивал на сценичните изкуства, който ще бъде последван от организирането на арт работилници. По този начин артистите ще дадат възможност на хората да се докоснат на практика до тяхното изкуство, да развият социални и културни връзки. Събитието ще бъде организирано съвместно от Община Бургас и Фондация „Театър в куфар“, като нейните представители имат идея да поканят групи, които правят шоу със светлина и огън.

Фондация „Театър в куфар“ ще изнесе пътуващо турне в съставни селища от общините Бургас и Котел. То ще е съпътствано от организирането на арт работилнички, в които деца ще изработват кукли.

През октомври 2023 година ще се проведе международен уъркшоп с чуждестранните партньори по проекта от Исландия.

Продължителността на проекта е 18 месеца, като партньори са Фондация „Театър в куфар“ от България и Фондация „Pars Pro Toto” от Исландия, които отговарят за съдържанието на предстоящите за организиране културни събития.