Нов проект на Община Пловдив представя богатото културно наследство на града

01-08-2022 12:30

Община Пловдив ще подобри условията за представяне на богатото си културно-историческо наследство чрез реновиране и прилагане на интерактивни методи в седем водещи културни институции в рамките на града чрез изпълнение на проект„Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, финансиран по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

В проекта се включват Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека „Иван Вазов“ и Общински институт „Старинен Пловдив“.  

„Мотото „Заедно“ на Пловдив - Европейска столица на културата, за  което казваме, че е мисия за всички пловдивчани, продължава да дава своите положителни резултати. „Заедно“, в конкретния случай по проекта, сме Община Пловдив, 7-те културни институции в града и норвежкия партньор. Вярвам, че успешно ще съчетаем богатото историческо наследство на града с предизвикателствата и проблемите на съвременния живот. Изпълнявайки този проект ще направим една важна крачка с визия за бъдещото развитие“, коментира кметът на Пловдив Здравко Димитров.

Дейностите, които ще бъдат изпълнявани 20 месеца, включват обновяване и ревитализиране на помещения. Ще бъдат закупени витрини за постоянните експозиции и техника за интерактивно представяне на експонатите. Ще се разработи мобилно приложение - тип quest игра, което ще представя сградите, залите и част от експонатите на културните институти по интригуващ за посетителите начин, включващо аудио гайд. Приложението ще е базирано на истории от града и ще добавя стойност както в привличането на по-младата аудитория и туристите, така и ще донесе ползи за устойчиво развитие на бизнеса в общината. Дейностите по проекта ще активизират още повече интереса към културното наследството на Пловдив, ще създадат условия за привличане на нови публики и ще допринесат за създаване на нови предприемачески идеи, които ще генерират приходи в бъдеще. Проектът включва създаване на две нови работни места и обучение на експертния персонал на седемте културни оператори за повишаване на капацитета им в областта на предприемачеството и маркетинга. Включвайки в проекта партньора Cross-Cultural Introduction AS от Кралство Норвегия, Община Пловдив ще осъществи обмен на добри практики в областта на културното предприемачество и ще използва партньорството като инструмент за по-широко представяне на културното наследство на Пловдив в ЕС, както и за активизиране на процеса за социално сближаване.

„Програмата разглежда културните институти като органи, които имат потенциал да помогнат за справяне с настоящите икономически и социални различия в обществото. Тя стимулира една по-предприемаческа визия за развитие на културните организации, като им помага да развиват дейности, които ще са съпоставими и интегрирани в духа на съвременните международни стандарти. Реализацията на проекта ще помогне за съживяването на пространствата в културните институции, дейностите на терен, развитието на публиките и тяхната удовлетвореност при подобрени условия за управление и представяне на колекциите.  Ще се повиши капацитета на културните институти, състоянието на изложбените площи, музейните пространства и колекциите от културно наследство и ще бъдат внесени нови знания в областта на повторното използване на културното наследство и маркетинга. Кандидатствахме с убеждението, че в това има много смисъл!“, коментира заместник-кметът Пламен Панов.