Народният театър представи проектите за дигитализиране на архивите и ревитализиране и реновиране на интериорното пространство

16-03-2023 15:01

В Народния театър бяха представените проектите „Скритите съкровища на Народния театър – дигитално достъпни“ и „Международно културно сътрудничество за експониране на театрално наследство“, които най-престижния храм на Мелпомена у нас ще изпълнява с подкрепата на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

В рамките на проекта „Скритите съкровища на Народния театър – дигитално достъпни“ ще се дигитализира богатото и разнообразно културно наследство на театъра. Основна цел на проектното предложение е опазване на културното наследство, подобряване на достъпа и популяризирането му със съвременни информационни технологии чрез създаване на дигитален архив. Цел също така е споделяне на културното разнообразие на Народен театър „Иван Вазов“, достигане до нови аудитории и осигуряване на максимален достъп до най-широка публика чрез онлайн достъп до уебсайта с база данни на дигитализираните ценности, преодоляване на социалната изолация на хора от малцинства, маргинализирани групи, чрез включване в изпълнението на проектните дейности.

В изпълнението на проект „Международно културно сътрудничество за експониране на театрално наследство“ е заложено ревитализиране и реновиране на интериорното пространство, възстановяване на екстериорни елементи на сградата, създаване на приложение за популяризиране на проекта, представяне на културното наследство на театъра посредством подходящо експозиционно оборудване и интерактивни инсталации и изработване и излъчване на видеоматериал с образователна насоченост за най-важните събития, личности и културни денности в историята на Народния театър.