Млади творци оживяват Северозапада

Снимка: Сдружение
Снимка: Сдружение "Фабрика за идеи"
20-12-2022 11:16

Млади артисти и творци вдъхват нов живот на 6 села в Северозападна България с организиране на събития, чрез които местното население ще получи достъп до култура и изкуството.

Проектът „Съживяване на селата чрез творчески дейности“ на Сдружение „Фабрика за идеи“ се осъществява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и включва серия от решения на сериозните проблеми в селата, като социална и културна изолация, чрез набор от специфично съобразени с нуждите на хората там културни дейности, с които да подобри достъпа до култура на тези ощетени групи.

Целта на проекта „Съживяване на селата чрез творчески дейности“ е укрепване на социалното и икономическото развитие на 6 села в областите Видин и Враца, най-силно засегнати от тенденцията на обезлюдяване райони в България, чрез провеждане на културно-артистични резиденции, културни събития, международен културно-социален форум „Емпатийст“, както и чрез въвеждането на устойчив модел за културно предприемачество в местните читалища.

Избраните села ще станат притегателни места за млади и креативни хора, които ще посветят своето време, енергия и творчески потенциал към оживяване на тези места и превръщането им в зони на вдъхновение, радост от общуването и споделени ценности.

Партньори по проекта са Сдружение „Видински фонд „Читалища“, община Враца и исландската организация Gullkistan.