Младежи от отдалечени райони на страната ще създават приятелства чрез изкуства

06-12-2022 15:52

Младежи на възраст 13-17 години от отдалечени райони на страната ще имат възможността да се докоснат до културата и традициите на различни етноси като част от проекта „Какво мислиш за мен? (Приятелство чрез изкуства)“.

Идеята на Сдружение „Арлекин Арт“ в партньорство с Международна асоциация на театъра за деца и младежи Норвегия Assitej Norway, спечелила финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., се фокусира върху основните аспекти на интеграцията чрез изкуства - театър, музика и танц. Чрез проекта ще се отворят врати за нови публики, за комплексни сценични представления, базирани на различно етническо и културно наследство. Основна цел на проектната идея е да допринесе за подобряване на достъпа до изкуства и културни събития в отдалечени или райони с лош достъп чрез представяне на творчески продукт в многообразие от сценични изкуства. Така ще се съживи културният и социален живот на етническото население в малките населени места, ще се предостави възможност да се докосне до модерното изкуство и чрез него да разкрие пред света самобитния си дух и култура.

Заедно с местните читалища и училища, чрез срещи и разговори в семейна среда, участниците в проекта ще проучат самобитни истории, легенди и ритуали на етносите и под ръководството на специалисти ще се обработи събрания материал. Ще се създаде 20-минутен документален филм за процеса на проучванията, който по своята същност ще представлява иновативно портфолио със забележителни примери на културното наследство на етносите. Най-добрите събрани истории ще бъдат използвани за сценарий на многопластов сценичен продукт, преплитащ в себе си театър, музика и танц. С пътуващи спектакли представлението ще достигне до публика с разнообразно етническо население (4 малки населени места, извън общински центрове и една община със смесено етническо население). Представителите на различните етноси ще бъдат привлечени като активни участници – както като млади артисти, така и като публика.

Целеви групи и активни участници в събитията ще бъдат 65 души: 8 творци, 27 деца и младежи - участници в спектакъла и 30 деца от местните етнически общности. На финалния етап ще се организира заключително представление с кулинарна и етнографска изложба. Очаква се пътуващите спектакли и заключителното представление да привлекат около 1000 души публика. В проекта са включени дейности по създаване на стратегия за привличане на нови публики, програма за наставничество, приятелство между родители и деца, целящи преодоляване на различията чрез изкуство, програма за обучение в специфични умения на творците от „Арлекин“, културни календари на партньорите.